Zelfvertrouwen Verbeteren

Versneld naar werk in fases

Deel artikel

Wanner je een tijd afwezig bent geweest op kantoor door langdurig ziekenverzuim kan het soms lastig zijn om er zo weer in te rollen. Het zelfvertrouwen, het vermogen om alles weer op te pakken en op de juiste manier uit te voeren. Het is dan ook van belang dat tijdens het ziekenverzuim er wordt besproken wat er gedaan kan worden voor de werknemer en hoe ervoor gezorgd kan worden dat alles soepel zal verlopen wanneer deze weer aan de slag gaat voor jouw bedrijf. In deze blog gaan we het dan ook hebben over hoe er versneld naar werk terug kan gaan en wat de fases zijn voor om versneld naar werk terug te gaan.

Fases

Het proces om versneld naar werk te gaan is het verstandigste om te verdelen in fases. Op deze manier krijgt de werknemer niet alles in één keer over zich heen. Mocht dit namelijk wel gebeuren dan kan het lopen tot een vernieuwde situatie met ziekenverzuim voor de werknemer. En uiteindelijk willen we dit voor zowel de werknemer als werkgever voorkomen.

Stap 1

De eerste stap is om na te gaan wat de werknemer wel kan doen tijdens zijn afwezigheid. Het betekent namelijk niet meteen dat er helemaal tot het eind gewacht moet worden en er een volledig herstel moet zijn voor de werknemer weer aan de slag kan voor het bedrijf. Vaak is het namelijk zo dat wanneer de werknemer deels weer aanwezig is binnen het bedrijf het makkelijker is om uiteindelijk weer volledig aan de slag te gaan binnen het bedrijf. En kan er versneld naar werk terug gegaan worden.

Stap 2

Er zal binnen het bedrijf overlegt moeten worden tussen de werknemer, werkgever en bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Het versneld naar werk proces kan dan echt in werking gezet gaan worden. Er kan ook hulp van buitenaf ingeschakeld worden om een andere derde partij dan de bedrijfsarts te hebben. Na het gesprek met de drie partijen zal er een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan worden. Zo kan er bepaald worden wat de arbeidsmogelijkheden zijn van de werknemer.

Stap 3

Naar aanleiding van het onderzoek kan er bepaald worden wat de beste manier is om versneld naar werk terug te komen en of er misschien wel een betere functie is voor de werknemer binnen het bedrijf. Zo wordt er een mooie stap gezet in de richting om weer volledig aan de slag te kunnen binnen het bedrijf en heeft iedereen hier profijt van.

Gerelateerd nieuws

Tips om zelfvertrouwen uit te stralen

Het uitstralen van zelfvertrouwen is erg belangrijk voor jezelf. Door het uit te stralen voorkom je eigenlijk dat andere waarnemen dat je geen zelf vertrouwen

Hoe bouw ik aan mijn zelfvertrouwen?

Het bouwen aan je zelfvertrouwen is iets wat eigenlijk iedereen zou moeten doen, iedereen voelt zicht namelijk wel is onzeker. De ene persoon wat meer